Mercier et associes
2010
Mercier, Crash
Mercier, Ideat Mercier archi storm Mercier, Creer Mercier, Archi storm
Mercier, Office et Culture Mercier, Art Press Mercier, Crash Mercier Associés, Elle Magazine